Tủ sách chuyên ngành kỹ thuật ô tô dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp trên toàn quốc.