Nhiên Liệu Thay Thế Dùng Cho Động Cơ Đốt Trong

155,000

Sách Nhiên Liệu Thay Thế Dùng Cho Động Cơ Đốt Trong hướng tới cung cấp cho học viên, sinh viên và các độc giả thông tin khái quát về nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong, yêu cầu của nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, các loại nhiên liệu thay thế có thể sử dụng cho động cơ đốt trong như nhiên liệu sinh học và nhiên liệu khí.

Nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong
Nhiên Liệu Thay Thế Dùng Cho Động Cơ Đốt Trong

155,000

Giá có thể thay đổi bởi chính sách KHUYẾN MÃI đang được áp dụng.
Categories: ,