Kỹ Thuật Chẩn Đoán Lỗi Và Sửa Chữa Ô Tô

110,000

Sách Kỹ Thuật Chẩn Đoán Lỗi Và Sửa Chữa Ô Tô giới thiệu tổng quan về chẩn đoán lỗi xe ô tô, kỹ thuật chẩn đoán lỗi xe ô tô. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi xe ô tô, phân loại lỗi xe ô tô, phương pháp chẩn đoán lỗi xe ô tô cũng như quy trình và những nhân tố ảnh hưởng đến tính chính xác trong chẩn đoán lỗi xe ô tô…

Kỹ Thuật Chẩn Đoán Lỗi Và Sửa Chữa Ô Tô
Kỹ Thuật Chẩn Đoán Lỗi Và Sửa Chữa Ô Tô

110,000

Giá có thể thay đổi bởi chính sách KHUYẾN MÃI đang được áp dụng.
Danh mục: ,