Hướng Dẫn Thực Hành Sửa Chữa Và Bảo Trì Động Cơ Xăng

145,000

Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Sửa Chữa Và Bảo Trì Động Cơ Xăng không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết và các tính toán phức tạp, chỉ tập trung chủ yếu vào các hướng dẫn thực hành, các chủ đề được chia theo nhóm hệ thống có liên quan với nhau, từ giới thiệu tổng quát đến chi tiết về các bộ phận và các hệ thống trên động cơ.

Hướng Dẫn Thực Hành Sửa Chữa Và Bảo Trì Động Cơ Xăng
Hướng Dẫn Thực Hành Sửa Chữa Và Bảo Trì Động Cơ Xăng

145,000

Giá có thể thay đổi bởi chính sách KHUYẾN MÃI đang được áp dụng.
Danh mục: ,