Sứ mệnh

Là đội ngũ sáng lập website sinhvienoto.com. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi hiểu những thiếu thốn về vật chất và tinh thần mà các bạn đã và đang gặp phải. Vậy nên, website này sẽ cung cấp tới cho bạn những thứ hữu ích và giá trị tới bạn.

Giá trị

Giá trị và tinh thần mà chúng tôi muốn truyền tải tới bạn thông qua những đồ dùng, vật phẩm tại website này là rất lớn, có thể đong đếm được, cũng có thể không thể đong đếm được. Bằng cách trải nghiệm, bạn mới có thể cảm nhận được giá trị mà chúng tôi muốn gửi gắm tới bạn.